Jednoduché slová zo zatvorených a otvorených slabík

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Jednoduché slová zo zatvorených a otvorených slabík

Technika čítania


Slova tvoří 2 slabiky: zavřená slabika + otevřená slabika bez souhláskových shluků  typu: dorty, housle, koště, ...

Náhodné zobrazování slov této obtížnosti podporuje jejich automatizaci při čtení a usnadňuje další průběh nácviku.

Cvičení je vhodné pro začínající čtenáře bez ohledu na metodu výuky čtení nebo čtenáře, kteří sice čtou již náročnější texty, ale nemají plnohodnotně zvládnuto čtení tohoto typu slov. Tato skutečnost je brzdí v dalším rozvoji plynulosti a přesnosti čtení. Procvičovat může čtenář sám nebo s podporou trenéra. Pokud se čtení daří a jen si čtenář není jistý, může pracovat samostatně. Kontrola trenérem je vhodná z důvodu kontroly správnosti. Pomocí filtru je možno vybrat slova, která chce čtenář přednostně procvičovat z různých důvodů  zvuková a tvarová podobnost, obtížná vyslovitelnost.

Samozřejmě je možno volit typ písma, velikost, způsob zobrazení slabik, ozvučení, počet cvičení. V závěru si čtenář sám ohodnotí obtížnost úkolu.