Ťažšie slová zo 4 a 5 slabík obsahujúce zhluk spoluhlások

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Ťažšie slová zo 4 a 5 slabík obsahujúce zhluk spoluhlások

Technika čítania


Slova tvoří 4 až 5 slabik se souhláskovými shluky  typu: parkoviště, podkolenka, uklízečka, ...

Náhodné zobrazování slov této obtížnosti podporuje jejich automatizaci při čtení a usnadňuje další průběh nácviku.

Cvičení je vhodné pro čtenáře bez ohledu na metodu výuky čtení nebo čtenáře, kteří čtou již náročnější texty, ale chtějí si procvičit právě tuto obtížnost slov z důvodu potřeby zlepšení plynulosti a přesnosti čtení. Procvičovat může čtenář sám nebo s podporou trenéra. Pokud se čtení daří a jen si čtenář není jistý, může pracovat samostatně. Kontrola trenérem je vhodná z důvodu kontroly správnosti. Pomocí filtru je možno vybrat slova, která chce čtenář přednostně procvičovat z různých důvodů  zvuková a tvarová podobnost, obtížná vyslovitelnost.

Samozřejmě je možno volit typ písma, velikost, způsob zobrazení slabik, ozvučení, počet cvičení. V závěru si čtenář sám ohodnotí obtížnost úkolu.