Čítanie písmen po riadkoch

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Čítanie písmen po riadkoch

Fonológia


Jmenování písmen na řádce: Cvičení podporuje výbavnost a přiřazování hláska/písmeno a orientaci na řádce.

Toto cvičení stimuluje rychlejší a operativnější pojmenovávání hláska  písmeno. Svým způsobem je obdobou čtení písmen z techniky čtení. Rovněž cvičení podporuje levo-pravou orientaci na řádce při čtení, pokud vedeme dítě ke čtení na řádce.

Cvičení je vhodné pro začínající čtenáře. Můžeme využít možnosti při nastavení  velikost, font, předčítání, rozložení písmen. Pokud dítě písmeno nezná, může si ho nechat přečíst.

V tomto případě je vhodnější, aby dospělý/trenér u dítěte seděl a kontroloval správnou orientaci na řádce při čtení písmen, případně kurzorem levo-pravý směr vedení očních pohybů podporoval.