Samohláskové trixeso

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Samohláskové trixeso

Fonológia


Trixeso je cvičení, při kterém uživatel hledá trojice obrázků, které označují zvukem, tvarem úst při výslovnosti nebo písmenem samohlásky A E I O nebo U.

Cvičení rozvíjí korespondenci písmeno/hláska, sluchovou a zrakovou paměť i rozlišování, orientaci na ploše a v neposlední řadě i koncentraci pozornosti a volní úsilí.

Trixeso je vhodné používat:

  • v předčtenářském období, kdy má dítě zájem o zvukovou i grafickou podobu hlásek. Pro usnadnění je zapojeno odezírání – tvar úst při výslovnosti samohlásek.
  • u začínajících čtenářů na podporu čtení – podpora fonologických schopností – korespondence hláska/písmeno s oporou o odezírání při výslovnosti.
  • u dětí s obtížemi v koncentraci pozornosti, orientaci na ploše, ve zrakovém a sluchovém vnímání zejména při manipulaci se symboly/písmeny.
Pro lepší přizpůsobení uživateli je možno nastavit obtížnost podle toho, co chceme procvičovat
  • s využitím písmen, zvuku/hlásek a tvaru úst při výslovnosti
  • s využitím pouze písmen
  • s využitím písmen a zvuku/korespondence písmeno/hláska
  • s využitím písmen a odpovídajícího tvaru úst při výslovnosti

Po prvním zácviku a volbě nastavení si může uživatel hrát i sám.
Program nedovolí chybu.