Hláskovanie - jednoduchá

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Hláskovanie - jednoduchá

Fonológia


Analýza slova jednoduchá  určování písmen: Cvičení podporující fonematické uvědomování  postupné rozpoznávání/izolování hlásek ve slově jdoucí za sebou. Tato dovednost je spoluurčující pro úspěšný rozvoj čtení a psaní. Je třeba od začátku dbát na rozlišování správné délky samohlásky a měkčení (př. di/dy, dí/di,...).

Toto cvičení je vhodné pro začínající čtenáře, kteří mají problém se čtením/psaním slabik, slov a dodržováním délky samohlásek, vynecháváním písmen při psaní.

Při tomto cvičení je vhodnější u dítěte sedět. Pokud proběhl základní nácvik a dítě je relativně úspěšné, pak může pracovat samo. Program dítěti nedovolí chybu.