Skladanie slov z hlások - pokročilá

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Skladanie slov z hlások - pokročilá

Fonológia


Sluchová syntéza: Cvičení podporující fonematické uvědomování  z postupně vyslovovaného sledu izolovaných hlásek Včelkou dokáže dítě vnímat slovo jako celek. Tato dovednost je spoluurčující pro úspěšný rozvoj čtení a psaní.

Cvičení je vhodné pro začínající čtenáře, kteří mají problém se čtením/psaním slov. Zpočátku je třeba zkoušet slova, která jsou jednoduchá  tvořená jednoduchými slabikami bez komplikovaných souhláskových shluků.

Při tomto cvičení je vhodnější u dítěte sedět. Pokud proběhl základní nácvik a dítě je relativně úspěšné, pak může pracovat samo. Program dítěti nedovolí chybu. Dítě si sled hlásek nejprve vyslechne, a pak teprve začíná psát slovo, které mu sluchovou syntézou izolovaných hlásek vzniklo.