Rýmovanie

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Rýmovanie

Fonológia


Rýmování  cílem cvičení je vyhledávání slov, která se s daným slovem  vzorem rýmují či naopak nerýmují.

Počáteční rozvoj čtenářských dovedností souvisí právě s potřebným rozvojem těchto jazykových dovedností. Cvičení podporuje fonologické povědomí  konkrétně orientaci ve struktuře slova na úrovni rozpoznávání slabik. Po zaznění slova/pseudoslova dítě k danému vzoru hledá slovo, které se rýmuje/nerýmuje.

Cvičení je vhodné pro předškoláky, kteří si začínají "hrát" se slovy tímto způsobem. Pro děti s rizikem obtíží s rozvojem jazykových dovedností či narušeným vývojem jazyka/řeči představuje vhodný počáteční podnětový materiál.

Při cvičení je vhodné pracovat společně s dítětem. K danému slovu/pseudoslovu dítě vyhledává poslechem slovo/pseudoslovo, které se rýmuje či nerýmuje podle instrukce. Samozřejmě lehčí variantu představuje vyhledávání slova, které se rýmuje. V případě potřeby je možno slova opakovaně nechat zaznít.