Doplňovanie písmen

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Doplňovanie písmen

Písanie


Doplňování písmen  dítě doplňuje chybějící písmena do psaného textu  slov, která zároveň slyší.

Cvičení vede dítě k přesnému čtení a porozumění. Čtenář využívá schopnost sluchové analýzy a syntézy s oporou o napsaný a slyšený text.

Toto cvičení je vhodné pro začínající úspěšné čtenáře ke konci 1. třídy, zejména však čtenáře z 2. třídy a výše, pokud mají problém se čtením a psaním. Navíc cvičení umožňuje nácvik "doplňovaček", které jsou ve výuce oblíbené. Pro čtenáře s obtížemi s pozorností a vlastním čtením mohou představovat zvýšenou zátěž.

Cvičení má dvě obtížnosti podle volby náročnosti slov (jednoduchá, běžná a těžší slova). Obtížnost je třeba nastavit ve více nastavení včetně počtu slov.