Porozumenie matematickým úlohám

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Porozumenie matematickým úlohám

Čitateľská gramotnosť


Porozumění  matematická gramotnost

Čtenář si musí pozorně přečíst předložený text. Následně odpovídá na otázky výběrem z nabídky odpovědí. Texty podporují čtenářskou gramotnost (pochopení textu a následné přemýšlení o něm, vyhledávání informací, vyvozování souvislostí, aplikace získaných informací, … ve vztahu k reálnému životu). Svým zaměřením texty podporují rozvoj matematických představ  aplikaci numerických operací.

Texty nabízejí tři obtížnosti pro žáky 1., 2. nebo 3. třídy základní školy. Čtenář může pracovat sám. Hodnocení je objektivní. Nicméně možnost konzultace s trenérem je pro čtenáře jistě přínosná. Učí se tak promýšlet, diskutovat nad textem, obhajovat své názory a sdílet své poznatky a pocity.