Jak Včelka funguje?
Včelka - trenérka čtení!

Věděli jste, že až čtvrtina populace má v určité etapě svého vývoje výrazné obtíže se čtením?

Příčinou mohou být méně rozvinuté čtenářské dovednosti (rychlost a přesnost čtení), slabé porozumění čtenému nebo vývojová porucha čtení - dyslexie.

Proč je správná technika čtení důležitá? 

Ať už nás číst baví nebo ne, všichni musíme uznat, že je to činnost, kterou v praxi používáme dnes a denně. Ať jsme malí nebo velcí. Je to dovednost jako každá jiná, a proto je naprosto přirozené, že čteme každý jinak (jiným tempem / s jinou oblibou / aj.).

Pokud patříte mezi ty, které čtení trošku trápí, nevěste hlavu! Vždy je zde prostor pro zlepšení!


Když trénujeme čtení se Včelkou...
  • stavíme pevné základy pro další vzdělávání
  • bojujeme proti vlastní demotivaci
  • posilujeme vlastní zdravé sebevědomí
  • otevíráme dveře k dalším kariérním možnostem

Je Včelka pouze pro děti? Ale ne...

Nejčastěji se Včelkou trénují...
  • prvostupňové děti (prvočtenáři a začínající čtenáři, dyslektici, děti s SPU)
  • děti i dospělí s odlišným mateřským jazykem (tedy z cizího jazykového prostředí)
  • pacienti po mozkové příhodě (pro osvěžení zapomenutých dovedností)

Proč zkusit Včelku?

Včelka je vyvíjena ve spolupráci se speciálními pedagogy jako tzv. individuální trenér čtení a cizích jazyků. Kombinuje tak vysokou odbornost a nastavitelnost počítačové aplikace. Přímá pomoc speciálního pedagoga je v případě obtíží se čtením vždy vítaná, žádný specialista Vám však nemůže věnovat každodenní péči. Včelka se proto snaží specialistům v tomto ohledu pomoci a být jejich "prodlouženou rukou".

Každý čtenář může (ale nemusí) projít důkladnou diagnostikou čtenářských dovedností. Na základě výsledků této diagnostiky Včelka čtenáři automaticky sestaví seznam vhodných cvičení. Výsledky jednotlivých cvičení jsou, v kombinaci se subjektivním hodnocením obtížnosti (pomoci smajlíků), použity pro přizpůsobení jednotlivých cvičení či celého seznamu cvičení dle vždy aktuálních dovedností čtenáře. Oddělený přístup pro rodiče, učitele a speciální pedagogy umožňuje v případě potřeby také manuální úpravy cvičení.

Cesta aplikací je tak pro každého čtenáře na 100 % unikátní.